Finansministeren kom forbi …

0

Sunds og Omegn Venstre indbød mandag aften til møde med finansminister Kristian Jensen.

Tekst og foto: K. E. Hansen
Der måtte sættes flere borde og stole frem, da Sunds Og Omegn Venstre, mandag aften indbød til møde med finansminister Kristian Jensen, i gildesalen hos eksportvirksomheden H&S Westergaard på Gl. Sundsvej i Sunds.

De omkring 8o fremmødte fik først en kort orientering af Henrik og Søren Westergaard, om virksomheden, der startede1972 med eksport af søer til Tyskland. Senere kom eksport af smågrise til. Efter en lang periode med eksport af både smågrise, svin og slagtesøer er det i dag kun smågrise, der eksporteres. Slagtesøer slagtes på eget slagteri i Sevel.

Over en kop kaffe, gav Henrik Westergaard lige Kristian Jensen et par politiske dressinger med på vejen, mens Søren Westergaard smilende lytter med.

En fantastisk udvikling Fra at Henrik Westergaard, som dreng, handlede kaniner med nabodrengen, til i dag hvor virksomheden har 28 medarbejdere i Sunds, 25 medarbejdere på eget slagteri i Sevel, 14 lastbiler og en årlig eksport på 1,5 mill. grise og 115.000 slagtesøer, er der sket en rivende udvikling, som far og søn gav en god orientering om.

Som en slutkommentar, måtte Søren Westergaard lige sende et signal til Christiansborg, nu hvor der var minister på besøg. – Vi må sige, at vores virksomhed ikke er blevet til det den er i dag, på grund af politis velvilje – tværtimod, sagde Søren Westergaard. – Vi har de sidste 15 år, kæmpet imod et politisk stormvejr i form af overfortolkning af EU-regler, danske særregler og et retssystem, der unødvendigt holder liv i sager, for så at afslutte dem med forlig. Vi synes det er ærgreligt, at der skal være så lang afstand mellem politikerne på borgen og de virksomheder der er en vigtig del af helheden.

Den politiske virkelighed Efter en forfriskende kop kaffe, fik finansminister Kristian Jensen ordet og han gav en god orientering om den generelle politiske situation lige nu – set fra et regeringssynspunkt, naturligvis. Kristian Jensen kom omkring det politiske landskab. Den politiske beslutningsproces – lokal eller central. Flytning af statslige arbejdspladser ud i landet – blandt andet politiskolen. Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.

Efter Kristian Jensens indlæg var der mulighed for at stille spørgsmål, og her var spørgelysten stor. Her handlede spørgsmålene om de politiske samarbejdsmuligheder mellem folketingets partier, miljøspørgsmål – ikke mindst omkring landbruget. Værdien af grænsekontrol. Togfond og olie/gasreserver i Nordsøen og meget andet. Vi skal blive bedre til at skabe værdier i det danske samfund, var Kristian Jensens budskab. Det kan vi gøre ved at uddanne os til fremtidens arbejdsmarked, hvor om fem år, 25% af de jobs vi kender i dag, ikke eksisterer, sagde han. – Det er vores udfordring. Claus Hjort Frederiksen gav mig et tryllesæt da jeg tiltrådte som finansminister. Hele julen har jeg øvet mig på at bruge det, så nu kan jeg narre mine drenge. Jeg tror bare ikke, at jeg bliver så dygtig, så jeg kan trylle penge frem.

Comments are closed.