Sunds Y’s Men’s Club fejrer 25 års jubilæum

0
Dette er en billetekst

Den 5. februar 1994 blev Sunds Y’s Men’s Club chartret, ved en festlighed på Søgården, og kan således fejre 25 års jubilæum den 5. februar i år. Jubilæet fejres lørdag den 2. februar, begyndende med gudstjeneste i Sunds kirke og efterfølgende fest i Sunds Forsamlingshus.

Initiativet
– Det var Herning Y’s Men’s Club, der allerede i begyndelsen af 1993 tog initiativ til start af klubben i Sunds, fortæller Ernst Mikkelsen, der blev klubbens første præsident. Han fortæller videre: – Et særligt udvalg i klubben i Herning fik til opgave at starte en ny klub i Sunds og indbød derfor en håndfuld personer fra byen, som straks var med på ideen. Gruppen udvidede sig og henover året tog klubben form, så den ved chartringen kunne mønstre 22 medlemmer – alle var mænd, og sådan er det stadig i klubben.

Den bærende idé
– Den bærende idé i Y’s Men’s bevægelsen – som er en verdensomspændende bevægelse – er, at dyrke et godt kammeratskab og derigennem, ved fælles praktiske aktiviteter, at støtte især lokalt børne- og ungdomsarbejde, fortæller Ernst Mikkelsen. Han fortsætter: – Det kan for eksempel være FDF og KFUM & K, men også andre organisationer eller projekter, der primært har med børn og unge at gøre. Aktiviteterne har gennem årene været mange. For eksempel fremstilling og salg af flagstænger og pejsebrænde, udbringning af Kirkebladet, månedligt loppemarked, bankospil, deltagelse med stand på Kræmmermarkedet og fremstilling og salg af Golf21-spil. Som den seneste aktivitet, er klubbens genbrugsbutik på Nørrevang kommet til. Ud over økonomisk støtte, yder klubben praktisk støtte i forbindelse med arrangementer ved Sunds kirke og Sunds FDF’s Julestue, slutter Ernst Mikkelsen. 

Fremtiden
En del af idéen i Y’s Men’s bevægelsen er også, at opgaver og udvalgsposter årligt skifter mellem medlemmerne. Det gælder også præsidentposten, som her i jubilæumsåret ligger hos Jørgen Stilling fra Ilskov. Han fortæller blandt andet, at selv om klubben, gennem aktiviteterne, samler en del penge sammen og derved har mulighed for at støtte mange gode formål, er det sociale samvær – kammeratskabet – det vigtigste for klubbens medlemmer. Et kammeratskab, der rækker ud over klubbens rammer. Med den nystartede genbrugsbutik oplever vi også, at det er aktiviteten der er med til at skabe engagement og fællesskab, siger Jørgen stilling, der samtidig glæder sig over den goodwill klubben bliver modtaget med i byen.

Festen
Jørgen Stilling fortæller videre, at jubilæet fejres således, at gudstjenesten i Sunds kirke er offentlig tilgængelig. Det er ét af klubbens tidligere medlemmer, domprovst Niels Christian Kobbelgård, der er indbudt til at holde gudstjenesten. Den efterfølgende fest i Sunds Forsamlingshus er for indbudte gæster, der ud over klubbens egne medlemmer, blandt andet består af medlemmer af Herning Y’s Men’s Club, Sunds Y’s Menette Club og tidligere medlemmer af Sunds Y’s Men’s Club.
Sunds Y’s Men’s Club har i dag 26 medlemmer.

Comments are closed.